Thông báo
  • DOITHECAOONLINE.COM đổi thẻ cào thành tiền mặt 24/24 . Kết nối APIs Cổng Game hỗ trợ kỹ thuật 24/24h
  • SAI MỆNH GIÁ TÍNH THEO MỆNH GIÁ NHỎ HƠN
  • DOITHECAOONLINE.COM nghiêm cấm hành vi lừa đảo, trộm cắp thẻ. 
  • Group Zalo thành viên: https://zalo.me/g/scbjcv924
  • CHÍNH SÁCH ĐỐI TÁC (link hướng dẫn kết nối API)
  • Từ 22/01/2022 web bảo trì mãi mãi chức năng mua thẻ bảo lưu, nạp thẻ và nạp game.

Đổi thẻ cào thành tiền mặt 24/7

# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ 1.000.000 đ
Thẻ xử lý chậm 14 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 15 % 15 %
Thẻ xử lý nhanh 14.8 % 14.8 % 14.8 % 13 % 13 % 14 % 14 % 17 % 17 %
Đối tác 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ
Thẻ xử lý chậm 14 % 13 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
Thẻ xử lý nhanh 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 19 %
Đối tác 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ
Thẻ xử lý chậm 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 %
Thẻ xử lý nhanh 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 %
Đối tác 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ 1.000.000 đ
Thẻ xử lý chậm 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 %
Thẻ xử lý nhanh 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 %
Đối tác 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ 1.000.000 đ
Thẻ xử lý chậm 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
Thẻ xử lý nhanh 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
Đối tác 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ
Thẻ xử lý chậm 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 %
Thẻ xử lý nhanh 16 % 16 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
Đối tác 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ 1.000.000 đ
Thẻ xử lý chậm 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
Thẻ xử lý nhanh 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
Đối tác 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 %
Giao dịch an toàn Giao dịch an toàn

Không giới hạn số lần giao dịch mỗi ngày. Giá bán sản phẩm niêm yết là đã bao gồm 10% VAT

Hỗ trợ tích hợp API tự động miễn phí cho Shop game Hỗ trợ tích hợp API tự động miễn phí cho Shop game

tốc độ xử lí thẻ cực nhanh.chiết khấu hấp dẫn

Nhiều đối tác Nhiều đối tác

Nhiều đối tác, hỗ trợ nhiều chủng loại thẻ, nhiều ngân hàng/ví khác nhau. miễn phí rút tiền

Nhiều ưu đãi Nhiều ưu đãi
Tỷ lệ chiết khấu cạnh tranh. Nhiều chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng