Thông báo
  1. Nhóm ZALO hỗ trợ chung (click vào đây)
  2. Đổi thẻ AUTO 24/24. Check thẻ AUTO 24/24 

Đổi thẻ cào thành tiền mặt 24/7

Form đổi thẻ mặc định:

# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ 1.000.000 đ
Thẻ xử lý chậm 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 %
Thẻ xử lý nhanh 14 % 14 % 14 % 13 % 13 % 13 % 15 % 15 % 15 %
Đối tác 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ
Thẻ xử lý chậm 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 %
Thẻ xử lý nhanh 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
Đối tác 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ
Thẻ xử lý chậm 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %
Thẻ xử lý nhanh 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %
Đối tác 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ 1.000.000 đ 2.000.000 đ 5.000.000 đ 10.000.000 đ
Thẻ xử lý chậm 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 %
Thẻ xử lý nhanh 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %
Đối tác 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ 1.000.000 đ
Thẻ xử lý chậm 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
Thẻ xử lý nhanh 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
Đối tác 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ
Thẻ xử lý chậm 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 %
Thẻ xử lý nhanh 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 13 % 13 %
Đối tác 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ 1.000.000 đ
Thẻ xử lý chậm 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
Thẻ xử lý nhanh 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 %
Đối tác 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ 1.000.000 đ
Thẻ xử lý chậm 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 %
Thẻ xử lý nhanh 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 %
Đối tác 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 %
Giao dịch an toàn Giao dịch an toàn

Không giới hạn số lần giao dịch mỗi ngày. Giá bán sản phẩm niêm yết là đã bao gồm 10% VAT

Hỗ trợ tích hợp API tự động miễn phí cho Shop game Hỗ trợ tích hợp API tự động miễn phí cho Shop game

tốc độ xử lí thẻ cực nhanh.chiết khấu hấp dẫn

Nhiều đối tác Nhiều đối tác

Nhiều đối tác, hỗ trợ nhiều chủng loại thẻ, nhiều ngân hàng/ví khác nhau. miễn phí rút tiền

Nhiều ưu đãi Nhiều ưu đãi
Tỷ lệ chiết khấu cạnh tranh. Nhiều chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng