Thông báo

Đổi thẻ cào thành tiền mặt 24/7

# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ 1.000.000 đ
Thẻ xử lý chậm 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 %
Thẻ xử lý nhanh 13 % 13 % 13 % 13.5 % 13.5 % 14 % 14 % 16 % 16 %
Đối tác 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ
Thẻ xử lý chậm 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 %
Thẻ xử lý nhanh 13 % 13 % 13 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %
Đối tác 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ
Thẻ xử lý chậm 21.5 % 21.5 % 21.5 % 21.5 % 21.5 % 21.5 % 21.5 % 21.5 %
Thẻ xử lý nhanh 21 % 21 % 21 % 21 % 21 % 21 % 21 % 21 %
Đối tác 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ 1.000.000 đ
Thẻ xử lý chậm 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 %
Thẻ xử lý nhanh 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 %
Đối tác 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ 1.000.000 đ
Thẻ xử lý chậm 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
Thẻ xử lý nhanh 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
Đối tác 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ
Thẻ xử lý chậm 11 % 11 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
Thẻ xử lý nhanh 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 %
Đối tác 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
# 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 300.000 đ 500.000 đ 1.000.000 đ
Thẻ xử lý chậm 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
Thẻ xử lý nhanh 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
Đối tác 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
Giao dịch an toàn Giao dịch an toàn

Không giới hạn số lần giao dịch mỗi ngày. Giá bán sản phẩm niêm yết là đã bao gồm 10% VAT

Hỗ trợ tích hợp API tự động miễn phí cho Shop game Hỗ trợ tích hợp API tự động miễn phí cho Shop game

tốc độ xử lí thẻ cực nhanh.chiết khấu hấp dẫn

Nhiều đối tác Nhiều đối tác

Nhiều đối tác, hỗ trợ nhiều chủng loại thẻ, nhiều ngân hàng/ví khác nhau. miễn phí rút tiền

Nhiều ưu đãi Nhiều ưu đãi
Tỷ lệ chiết khấu cạnh tranh. Nhiều chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng