Đăng nhập bảo mât 2 lớp DoiTheCaoOnline

2022-07-24 10:57:46 3215


BẢO MẬT 2 LỚP 

 

Tại DoiTheCaoOnline.com, bạn nên cài đặt chế độ bảo mật 2 lớp, hay còn gọi là Xác Thực 2 Yếu Tố. 

 

Bạn thao tác tại https://doithecaoonline.com/cai-dat-bao-mat.html 

Mặc định tính năng này được OFF.  Để kích hoạt dịch vụ này, vui lòng tải ứng dụng Google Authenticator trên ChPlay nếu bạn dùng Android, và trên Appstore nếu bạn dùng IOS

Android: Tải ở đây

IOS: Tải ở đây

 

Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn: dùng app Google Authenticator để quét ảnh QR Code mà web DoiTheCaoOnline.com hiển thị ra 

Như vậy là bạn đã thiết lập xong chế độ đăng nhập 2 lớp tại DoiTheCaoOnline.com