Tích hợp API gạch thẻ tự động cho Shop game và Web dịch vụ tại Doithecaoonline.com

2021-06-18 10:41:00 11362


Tài liệu mới nhất xem tại đây
Tạo tài khoản kết nối : tại đây

HƯỚNG DẪN API ĐỔI THẺ CÀO 

  • THÔNG TIN KẾT NỐI API

Phương thức POST:

https://doithecaoonline.com/api/partner/add-card

Trong đó:

telco: VIETTEL,VINAPHONE,VIETNAMOBILE,MOBIFONE,ZING,GATE,GARENA.
amount: 10000,20000,30000,50000,100000,200000,300000,500000,1000000.
serial: Seri thẻ.
code: Mã thẻ.
partner_key: APIKey của bạn.
url_callback: URL callback của bạn, ví dụ domain.com/callback.php.
transaction_id: Mã giao dịch (1234567890)
sign: md5(partner_key+code+serial)

Example Request

{
    "telco" : "VIETTEL",
    "amount" : 100000,
    "serial" : "323245729867786",
    "code" : "20000144723884",
    "partner_key" : "06d2a9f32deee387e73cde83570beeb15a82704a",
    "transaction_id" : "12345678",
    "sign" : "e67ac82761b46064b0c23346337ad84e"
}

Example Response

{
    "status" : "error hoặc success",
    "message" : "Thông báo trạng thái thẻ"
}

  • CALLBACK TRẢ VỀ

Phương thức POST:

https://domaincuaban.com/callbakcuaban.php

Trong đó:

telco: VIETTEL,VINAPHONE,MOBIFONE,ZING,GATE,VIETNAMOBILE.
code: Mã thẻ bạn đã nhập.
serial: Số serial của thẻ.
receive_amount: Mệnh giá bạn nhập.
real_amount: Mệnh giá thực của thẻ.
net_amount: Mệnh giá sẽ trả cho bạn.
transaction_id: Request ID của bạn đưa.
status: Trạng thái thẻ chúng tôi gửi về callback của bạn.
message: Nội dung khi callback.
Example Response

{
    "telco" : "VIETTEL",
    "code" : "20000144723884",
    "serial" : "323245729867786",
    "receive_amount" : 10000,
    "real_amount" : 10000,
    "net_amount" : 84000,
    "transaction_id" : "12345678",
    "status" : "success"
    "message" : "Thông báo trạng thái thẻ"
}

  • KIỂM TRA GIAO DỊCH

Phương thức GET/POST:

https://doithecaoonline.com/api/partner/check-card

Trong đó:

transaction_id: Request ID của bạn đưa.
partner_key: APIKey của bạn.

 

 

 

 

 

 

Example Request

{
    "transaction_id" : "12345678",
    "partner_key" : "06d2a9f32deee387e73cde83570beeb15a82704a",
}

Example Response

 

{
    "telco" : "VIETTEL",
    "code" : "20000144723884",
    "serial" : "323245729867786",
    "amount" : 10000,
    "real_amount" : 10000,
    "net_amount" : 84000,
    "transaction_id" : "12345678",
    "status" : "success"
    "message" : "Thông báo trạng thái thẻ"
}

Kết Nối tại websitedoithecaoonline.com
Để được hỗ trợ tư vấn, kết nối . Hãy liên hệ hotline củachúng tôi : 0903475263 Thành