Hướng Dẫn Up File Excel Để Nạp Nhiều Số Điện Thoại

2023-12-07 10:58:18 354


Hi ACE

Hôm nay DTCOL xin phép hướng dẫn ace up file excel để nạp nhiều số điện thoại cùng một lúc nhé.

Bước 1: ACE click tại đây sẽ hiện ra giao diện như hình

Bước 2: Ở giao diện trên, ACE click vào nạp nhiều với file excel

Bước 3: Ở mục hướng dẫn, ACE click chọn tại đây ở bước 1 xem file mẫu excel để download file mẫu về nhé

Có file mẫu ACE điền thông tin theo nội dung có trong file nhé

lưu ý: file sẽ không giới hạn số lượng số điện thoại, càng nhiều thì thời gian xử lý càng lâu. DTCOL khuyến cáo mỗi file up khoảng 60 số điện thoại nhé

Bước 4: Khi đã cập nhật đầy đủ trong file mẫu, ACE ra web chọn Choose file ở mục Upload file excel sau đó chọn tới thư mục mà ACE đã lưu file excel mẫu để Up file

Bước 5: Cuối cùng ACE xác nhận thanh toán và theo dõi tiến trình nạp tiền vào số điện thoại trực tiếp ở website DTCOL

Thanks ACE đã xem bài viết